Spiritualiteit.

 

Wat is spiritualiteit

Spiritualiteit is het proces van bewustwording.

Spiritueel zijn betekent in contact zijn, verbonden zijn met je ziel. In je ziel ligt de blauwdruk

opgeslagen voor je levensdoel. Die zoektocht en het in contact komen met het "weten" dat

je een ziel bezit, dat is spiritualiteit. Dit vraagt om een bewustzijn, een bewuste manier van

leven. De vragen die je hier toe lijden zijn vragen als: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan

en waar wil ik naartoe? Wat is het doel van mijn leven?

Vandaar uit zal je je steeds meer transformeren naar liefde en mededogen.

 

Het maken van keuzes

Hoe realiseer je je levensdoel ? Het leren herkennen van je werkelijke gevoel is een eerste

stap op weg naar het realiseren van je levensdoel. De volgende stap is het maken van

keuzes vanuit jezelf. Veel mensen leven vooral vanuit een soort automatisme en/of van wat

ze denken dat anderen van hen zullen verwachten. Ze laten zich leiden en beïnvloeden door

de verhalen van hun verleden en omgeving zonder in contact te zijn met zichzelf om van

daaruit eigen keuzes te maken en zo hun eigen leven vorm te geven vanuit hun werkelijke ik.

 

Zolang je je  leven laat leiden door je omgeving, leef je meestal vanuit angst. Denk je daarbij

in termen van te kort, te weinig, de wereld/de mens is slecht, het is overleven, strijden en

vechten ed dan is dat wat je in je buitenwereld schept en aantrekt, dan zal dat je ervaringen

zijn in je leven. Voor veel keuzes stel je je op die manier afhankelijk op vanuit je buitenwereld

en dikwijls zit daarin ook een soort slachtoffer gedrag: je bent ongelukkig omdat je partner,

 je baas, die ziekte, de regering, je huis..... enz.

Maar hoe slecht de uiterlijke omstandigheden ook zijn, je hebt altijd de keuze om zelf het

heft in handen te nemen.

Wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is, zie de volmaaktheid ervan in. Ook al gebeurt

niet wat jij zou willen dat er gebeurt, zie de perfectie. Zie het als een cadeautje en maak het

open om de schat binnenin te vinden! Zoek uit wat het goede ervan is. En maak dan de stap

naar dankbaarheid daarvoor. Aan de oppervlakte lijkt het leven willekeurig, maar op een dieper

niveau is het echt volmaakt geordend. De essentie daarbij is in te zien dat het oordeel over

de ander of de situatie eigenlijk een oordeel over jezelf is.

 

Ken je nog datgene wat je vroeger wellicht thuis of op school zei als je uitgescholden werd?:

"Wat je zegt, dat ben jezelf".

Dat principe is door veel mensen vertaald als persoonlijke groei, onder meer door Byron Katie

in The Work. Zij stelt voor om het oordeel over de ander of de situatie op te schrijven en jezelf

vervolgens vier vragen te stellen:

  • Is het waar?
  • Kun je absoluut weten dat het waar is?
  • Hoe reageer je wanneer die gedachte hebt?
  • Wie zou je zijn zonder die gedachte?

 

Jezelf bevrijden van die gedachte is een belangrijke stap in het nemen van  je eigen verantwoordelijkheid.

Zelf verantwoordelijkheid op je nemen betekent dat je je bewust bent van wanneer en waar je de verantwoordelijkheid niet op je neemt, zodat je dat uiteindelijk kunt veranderen ipv jezelf, de ander of de situatie de schuld te geven.

Het nemen van de verantwoordelijkheid wil zeggen dat je het innerlijke stemmetje de baas bent en dat je je bewust bent als je in een bepaalde situatie blijft steken. Het betekent dat je je bewust bent van de vele keuze die je in elke situatie hebt.  Het betekent dat je weet wat je wilt van het leven, er naar verlangt en daar ook naar handelt. Het dragen van de verantwoordelijkheid betekent dat je je eigen levensdoel kunt leven.

 

Als je in contact bent en verbonden bent met je ziel,  je je beperkende gedachten  losgelaten hebt en je leeft vanuit “zijn”, dan begint de magie te werken en spant het hele Universum samen om ervoor te zorgen dat je je levensdoel verwezenlijkt en gebeuren er wonderen. Als je de moed hebt om te groeien, om te luisteren naar wat je intuïtie je influistert, je daar op vertrouwt en je er aan over geeft, dan zal je telkens weer de weg gewezen worden. Een weg die je de meest creatieve, liefdevolle en harmonische weg doet bewandelen. De weg naar een nieuwe werkelijkheid.

 

Als je spiritueel ontwaakt (bent), zal je merken en erachter komen dat je verbonden bent met alles en iedereen ivp er van afgescheiden zijn. En zal je beseffen dat er echt een link is met datgene wat je denkt en wat je aantrekt.

Je zal merken dat je onbegrensd bent en dat alles mogelijk is.

Door je aandacht bewust te richten op datgene wat je wenst, daar de juiste gedachten (het liefst in de trant van " ik heb" of "ik ben" en in tegenwoordige tijd, zonder de woorden "zal", "wil", "ga", "kan", "niet" en "geen") en als je gevoel daarbij in overeenstemming is, zal je merken dat er veranderingen komen in je buitenwereld.

Zo wordt je bewust de schepper van je eigen leven.

 

Daarbij ben je echt verbonden met het Universum.

Zelfs je DNA staat daar in verbinding mee. Sterker nog, je DNA haalt informatie uit het Universum en geeft die door aan je bewustzijn.

Je DNA veranderd dmv je intentie. Als je een bepaalde intentie zet, stemt je DNA daarop af, zet zijn voelsprieten uit in het Universum, haalt daar informatie op en geeft het door aan jouw bewustzijn. Waardoor jij bepaalde ingevingen krijgt om bv een bepaald boek te lezen of naar een bepaalde cursus te gaan.

 

Het Goddelijke in jezelf, elke ander mens en situatie zien en beleven.

Wat gebeurt er als je zomaar iemand ontmoet en tegenover of naast elkaar komt te staan of zitten?

Waarschijnlijk komen er allerlei gedachten en gevoelens naar boven. Meestal allerlei oordelen over het uiterlijk van de ander, angsten over hoe de ander naar jou kijkt en wat die over je denkt. Maar hoe kun je verbonden en in contact zijn met de ander, als je niet eens verbonden en in contact ben met jezelf?

 

Het blijkt vaak een hele uitdaging te zijn om open, zonder oordeel, volledig aanwezig te zijn. Toch is het mogelijk dat mensen die elkaar nog maar net kennen al tot een dergelijke openheid in staat zijn en zo totaal aanwezig te zijn in hun contact. Bereid zijn om oprechte liefde en waardering te voelen voor wie je bent, is de essentiële sleutel.De liefde die je bij anderen zoekt, moet door jou worden opgewekt, en in eerste plaats voor jezelf! Als je liefde gehechtheid, projecties, verwachtingen, afhankelijkheid, dominantie, onderdrukking,  controle, oordeel, angst om de ander kwijt te raken of de ander nodig hebben in zich draagt, is het geen echte liefde. Dan is het voorwaardelijke liefde. Het is  echt van fundamenteel belang dat je leert liefhebben op een manier die de vrijheid van de ander waarborgt en je beide je individualiteit laat behouden. Als je in staat bent om oordeel vrij te zijn, geen mening te hebben en er niets van te vinden (van jezelf, de ander of van de situatie), dan lukt dat. Meestal lukt dat als je je ademhaling heel laag in je buik hebt. Daar ben je vrij van je denken, van alle oordelen.

 

Als je zo in waarheid met jezelf kunt leven, opent zich de mogelijkheid tot het van moment tot moment aanwezig zijn in het contact met jezelf en de ander, waarin  je het Goddelijke vindt. Je zult dan ontdekken dat met ieder mens een open contact mogelijk is, waarin de juiste vorm en juiste afstand als vanzelf ontstaat.

Als je het verlangen en de angst los kan laten over hoe het zou moeten zijn en  voor hoe het zou kunnen zijn, kun je volledig aanwezig “zijn”.

In een liefdesrelatie ontstaat er op die manier  een ruimte en vrijheid waarin je kunt ervaren: ´Ik heb je niet nodig, en het is goed dat je er bent ipv mijn geluk hangt van jou af en ik zou niet zonder jou kunnen leven.

 

Worden wie je werkelijk bent!

Als je dat datgene wat je wenst buiten jezelf blijft zoeken, zal het een onophoudelijke en een eindeloze zoektocht zijn. Een zoektocht naar iets wat er al is. Want als je nu eens echt beseft dat datgene wat je ‘zoekt’ juist in je is, dan hoef je alleen maar weg te gaan uit je hoofd, rustig en ontspannen te worden en naar binnen te keren door nogmaals je ademhaling laag in je buik te brengen en je zo af te stemmen op het gevoel van wat je eigenlijk wenst. Het maakt daarbij niet uit wat het is wat je wenst, zolang je maar weet dat de essentie ervan reeds in jou aanwezig is, om het te ervaren. En dat gevoel kan je zo groot maken zoals jij wenst, zo groot zodat het zelfs overstroomt bv overstroomt van liefde, van warmte, van zelfvertrouwen, van geluk, van vreugde, van veiligheid, van geborgenheid enz.

En wat je van anderen verlangt, kan je op die manier juist aan anderen geven. Zorg ervoor dat anderen ervaren wat jij wenst te ervaren.

Met andere woorden: zoek niet naar iemand van wie je kunt houden, maar wees iemand om van gehouden te worden. Zend uit wat je wenst te ontvangen. Wees wat je wenst te ervaren. Wees wat je zoekt en wat je zoekt zal jou vinden, trek je aan. Het is: Zijn-doen-hebben.

 

Liefde is er altijd in en om ons heen. Hoe meer jij je werkelijke ik gaat erkennen en herkennen, des te meer zal je deze kracht voelen en ervaren.

Kijk dus  ipv naar het gedrag van jezelf en de ander (dat is nl niet wie je bent en ook niet wie de ander is) naar wie jullie in werkelijkheid zijn.

Wie ben je dan wel en is die ander ook??

 

Een schitterende liefdevolle Goddelijke ziel! Je bent onbegrensd in al zijn vormen. Je bent een multi-dimensionaal Lichtwezen. Je bent een God(in)!