le Papillion

 

le Papillion staat voor de innerlijke ontwikkeling van wie je werkelijk bent, zodat je een diepere connectie maakt met jezelf en vanuit daaruit ook met de ander.

 

"Je bent als een vlinder die zich ontpopt naar je werkelijke ik"

"Je bent een God(in) in het diepste van je gedachten"

 

le Papillion staat voor bewustwording, emotioneel in balans zijn en je eigen leven in eigen hand nemen, zelf verantwoordelijkheid nemen hoe je je wilt voelen en hoe je wilt zijn. le Papillion staat voor je eigen leven creëren hoe jij het er uit wilt laten zien, en is voor vrouwen die willen groeien en bereid zijn hun angsten, overtuigingen en blokkades wat hun groei in de weg staat los te laten. En bereid zijn het plezier voor ogen te houden voor het onbekende, het vrije, vreugdevolle, liefdevolle, dankbare, gelukkige leven vol zelfvertrouwen.

 

le Papillion staat voor het respecteren van jezelf, het in contact komen met jezelf, het zelfvertrouwen in jezelf vergroten of in jezelf hervinden, in je kracht komen te staan, je eigen waarde vergroten, ofterwijl van jezelf houden. Liefde begint met liefdevol kijken naar jezelf. Liefde is aardig zijn voor jezelf en vergevingsgezind zijn. Hoe meer je van jezelf houdt en jezelf vergeeft, hoe meer je werkelijk onvoorwaardelijk van de ander kan houden ipv de liefde van de ander nodig hebben om je eigen behoefte te bevredigen en je eigen liefde op die manier te voelen. Dat is geen echte liefde, dat is voorwaardelijk liefde.

 

Kortom: le Papillion staat voor de transformatie naar jouw schitterende liefdevolle Goddelijke ziel.

Godinnen Kracht

 

Een Godin is een vrouw die ontstaat uit de diepte in zichzelf.

Ze is een vrouw die de moed heeft gehad om al haar duisternissen aan te gaan en leerde het te transformeren naar Liefde en Licht.

Ze is een strijder van het hart.

Ze is een vrouw die verantwoordelijkheid neemt voor alles wat ze (bewust en onbewust) heeft gecreëerd en creëert in haar leven.

Ze heeft haar plek/haar ruimte opgeëist en heeft daarbij geen genoegen genomen met minder omdat ze weet dat het haar geboorterecht is en omdat ze het zichzelf waard vind.

Ze heeft innerlijke vrede en innerlijke rust.

Ze is vrij!

Vrij van al haar diepste pijnen/ angsten/woede/verdriet ed.

Vrij in haar seksualiteit.

Ze is/geeft zich over aan haar seksuele energie/kracht.

Ze straalt Liefde uit.

Ze straalt Licht uit.

Ze is sensueel.

Ze is magisch.

Ze is magnetisch en aan-trekkelijk.

Ze is kracht/ macht en zachtheid tegelijkertijd.

Ze is schoonheid.

Ze koestert  haar hart/ haar ziel.

Ze is in verbinding met haar intuïtie.

Ze is compassie, mededogen en innerlijke wijsheid.

Ze heeft zichzelf,  anderen en haar verleden vergeven.

Ze accepteert de dingen zoals ze zijn.

Ze respecteert grenzen, die van haarzelf en die van de ander.

Ze is dankbaar voor haar levensproces en ziet er de volmaaktheid er van in.

Ze begrijpt de littekens en de diepe wonden van de ander en kan door haar eigen proces verlichting en genezing bieden.

Ze is een Healer.

Ze vertrouwd, geeft zich over en is dienstbaar aan het leven / de Aarde en het Universum/de Bron/God/Engelen/ het grotere geheel en vraagt om hulp wanneer ze het nodig heeft.

Ze ziet God in elke persoon (en dus ook in haar zelf) en elk levend wezen en situatie.