Soul Retrieval: het terughalen van zieledelen

 

Met Soul Retrieval wordt bedoeld het helen van je oorspronkelijke ziel en komt oorspronkelijk uit het Sjamanisme.

 

Na indrukwekkende of traumatische gebeurtenissen kan het gebeuren dat stukjes van je ziel, zich afscheiden en achterblijven op de plek van het trauma of bij de betrokkenen.

 

Soul Retrieval als onderdeel van Life Coaching Plus.

Wat er vaak gebeurd bij een trauma is dat je je als het ware los maakt van je lichaam om de pijn van het trauma niet te hoeven voelen.

  • Daarbij keert soms een deel niet terug (zielsverlies).
  • Door dit zielsverlies kan het wezenlijke contact met je Zelf verloren gaan, waardoor je niet geheel jezelf kan zijn of dat je het gevoel hebt dat je niet helemaal aanwezig kan bent, je apathisch en/ of moe voelen.

 

Daarbij zijn vaak de symptomen dat je op zoek gaat naar externe verslavende bronnen  om deze lege plekken in jezelf op te vullen. Denk daarbij aan koopverslaving, snoepverslaving ed.

 

Het ziele deel dat zich heeft afgesplitst, is echter wel ergens bewaard gebleven en is daardoor weer terug te halen.

 

Het doel van Soul Retrieval binnen de Life Coaching Plus is dan ook dat jouw verloren zieledelen die mogelijkerwijs achter gebleven zijn bij de dader of plek van het trauma, worden opgespoord, gereinigd en teruggebracht in je hart, wat een diepgaande heling met zich meebrengt.

 

Reguliere toepasbaarheid Soul Retrieval

Binnen le Papillon is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor reguliere Soul Retrieval  ter ondersteuning van jouw persoonlijke ontwikkeling of vraagstelling.