Change Personal History (NLP)

 

Change Personal History is een manier van werken die gebruik maakt van de NLP methode.

NLP staat voor Neurolinguïstisch programmeren.

 

Rond 1978 ontwikkelden Bandler en Grinder een interventie waarbij hulpbronnen die in vroegere (traumatische) probleemsituaties ontbraken, alsnog kunnen worden toegevoegd.

 

Deze interventie kreeg de naam: Change Personal History.

Het betekent: het herschrijven van de persoonlijke levensgeschiedenis.

 

Helaas kan je niet veranderen wat er werkelijk is gebeurd, echter je kunt het verleden wel herwaarderen.

 

Change Personal History als onderdeel van Life Coaching Plus.

Omdat je als kind je niet het volledige inzicht en/of de bewustzijn had van de persoonlijke beperkingen die op de volwassenen van invloed waren en zij daarmee op jouw hadden, liet je jouw gevoel en meningen over  jezelf, de ander en het leven baseren op de volwassenen die bij je traumatische ervaring betrokken waren.

 

In plaats van dat je de situatie opnieuw her beleeft, is het juist de opzet dat je van een afstand naar de situatie kijkt, als het ware als op een filmdoek, waarbij  je jouw persoonlijke geschiedenis “veranderd/herschrijft” door extra dimensie vanuit “je huidige gedistantieerde volwassen ik”  toe te voegen aan het beeld van de situatie uit je verleden, aan je “jongere ik”  en de mensen die bij de traumatische ervaring aanwezig waren, waardoor jouw belevenis over die situatie zich neutraliseert.

 

Het doel van de Change Personal History binnen de Life Coaching Plus is dus om je belevenis over je verleden te neutraliseren.

 

Reguliere toepasbaarheid Change Personal History

Binnen le Papillon is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor reguliere Change Personal History ter ondersteuning van jouw persoonlijke ontwikkeling of vraagstelling.